Vlakna za mikro armiranje

Polipropilenska vlakna za beton i mortove, neupletena polipropilenska vlakna dužine 12 mm za dodavanje u betone i mortove.

Primjenjiva su za sve tipove betona i mortova gdje se zahtijeva povećana otpornost na pojavu pukotina. Za nenosive konstrukcije, kao što su:

Fasadne žbuke

Betonske ploče i obloge

Pločnici i sl.