SN veza

SN Vezakon
1/1       5/1 – MPC.: 200,00kn
veza novog i starog materijala.
Učvršćuje prašinu i ostale čestice.
Preporučljiva prilikom izrade podloga,
prije betoniranja, ljepljenja keramike,
hidroizolacija isl. radova.

Cijena: 40,00 KN