Šamotno brašno

Šamotno brašno
3/1
za zidanje šamotnim opekama,
za popravak ložišta i ostali radovi
pri visokim temperaturama

Cijena: 30,00 KN