Primer A Eco

Keraoll
Primer A Eco
5/1
Površinska impregnacija za upijajuće
podloge. Bez otapala, fiksira prašinu,
produžuje obradivost mineralnih ljepila i
nivelirajućih masa