Nanodefense ECO

Kerakoll
Nanodefense ECO
Mineralna hidroizolacija za upijajuće
podloge u vlažnim prostorima.
Prikladan za naknadna polaganja
keramičkih pločica, gres porculana,
prirodnog kamena mineralnim ljepilima.
Visoka elastičnost i kemijska stabilnost.