Keragrip Eco

Kerakoll
Keragrip Eco
5/1
Sprecialno sredstvo za pojačavanje prijanjanja
ljepila na upijajuće i neupijajuće podloge.
Dugačko vrijeme naknadnog polaganja, za sigurno
nanošenje samonivelirajućih masa.
Prikladan za podloge obrađene smolama.