Ipol

Ipol- visokokvalitetna bijela boja za unutrašnje zidove

Iznimno kvalitetna, ekološka, bijela, disperzijska boja, paropropusna, otporna na suho trljanje i izrazito pokrivna. Tonira se po ton karti Bifixa u kompjuterskim mješalicama.

Priprema: razrijeđuje se s vodom, najviše do 15%
Potrošnja: 0,19 ℓ / m² u dva nanosa

15 l MPC.: 109,00kn

  6 l MPC.:   63,00kn