Inofill

Samoborka
Inofill
2/1
višenamjenska izravnavajuća
masa za građevinarstvo