Hidrostop

Samoborka
Hidrostop
2 kg
Certificirana brzovezna masa
za sprječavanje
prodora vode, hidroizolacija.