Fuga-Wash Eco

Kerakoll
Fuga-Wash Eco 1,5/1
Deterđent za čišćenje obloga,
fuga,bez oštećenja površine
keramike,gres porculana i
ostalih površina.