Fuga-Soap Eco

Kerakoll
Fuga-Soap Eco
Deterđent za čišćenje ostataka
fugalite.Omogućuje čišćenje
odmah nakon postavljanja
kao i redovnog održavanja
keramičkih površina, gres porculana
i prirodnog kamena. Može se razrijeđivati.
Prikladan za osjetljivi mramor.