CT-reparaturni mort 5/1

Fini reparaturni mort za armirano-betonske konstrukcije (mostove, vijadukte i sl.). Za izravnavanje manjih neravnina na betonu i zaglađivanje grubih reparaturnih mortova.

Potrošnja materijala: cca. 2 kg/m2 (1 mm debljine))