Cementni estrih 20

Samoborka
Cementni estrih 20
25/1
Suhi beton za izradu plivajućih
podovai estriha u razdjelnom sloju