Akrilna univerzalna impregnacija

Univerzalna akrilna
Impregnacija 1:3
1/1      5/1 – MPC.: 83,00 kn
miješa se u omjeru 1:3

Cijena: 24,00 KN